Onze uitzendingen worden mede mogelijk gemaakt door:
Login voor toegang op de beheerpagina:
Gebruikersnaam
     
  Toegangscode
   
Mijn gegevens als medewerker van DinxperFM
Selecteer een andere medewerker:
  Controleer de voorinvulling, vul de gegevens aan of wijgig deze.
Vink aan/uit wat je wel/niet niet op de openbare website wilt laten zien.
Voorletters
Voornaam
  Tussenvoegsel ('de', 'van', 'in het' enz.)  
  Achternaam (zonder tussenvoegsel)
Adres (straat / huisnummer)  
Postcode / woonplaats  
  Telefoon Vast
  Telefoon Mobiel
Wachtwoord (alleen invullen voor wijziging bestaand)  
Email
Functie (bij DinxperFM)
"Persoonlijke toevoeging, bijvoorbeeld: 'In het dagelijks leven ben ik...'
  Vink hieronder de toegekende rol/bevoegdheden aan of uit.
  Lid werkgroep Dagelijks Bestuur  
  Lid werkgroep Techniek  
  Lid werkgroep Sponsoring  
  Lid stichtingbestuur  
Muteren programmatabel  
Muteren sonsorlogos  
Muteren uitzending gemist  
Muteren foto-bestanden  
Administratorbevoegdheden  
Rol als medewerker  
   
Controleer de invoer en klik op "Verwerken"  

Dinxper FM, Studio Anholtseweg 6b, 7091HA Dinxperlo, Nederland.
Postadres: Aaltenseweg 17, 7091AB Dinxperlo - Nederland

Mail: info@dinxperfm.nl


¬© Dinxper FM 2018   Website, logisch ontwerp en programmering: Albert Swinkels (Alswin Dinxperlo)
Bijdrage design: Paul Vrieze en Marc ten Haaken